Kontakty

Roman Szecsényi

Obchodný manažér - konateľ
+421 944 011 968
+421 907 554 198

Adresa firmy:

R.E.I. Group spol. s r.o.
Školské námestie 398/6
Rohožník na Záhorí
P.O. BOX 85
850 07 Bratislava

email: reigroup@reigroup.eu
web: www.reigroup.eu