Mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, založená v roku 2009
R.E.I. Group, spol. s r.o. – ON-LINE SYSTÉM