Mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, založená v roku 2009
R.E.I. Group, spol. s r.o. – ON-LINE SYSTÉM

Náš cieľ

 • Okamžité riešenie a odstraňovanie problému pri kvalite výroby a dodávkach, dlhodobá podpora pri riešení kvality problematických dodávateľov.
 • Nakoľko pre zahraničných a domácich výrobcov, dodávateľov, ale i odberateľov je odstránenie zistených nedostatkov cenovo i časovo náročné, je výhodnejšie spolupracovať s firmou R.E.I. Group s.r.o., ktorá vyšle vlastný skúsený personál na miesto, kde bola porucha.

Naše služby

 • Služby pre výrobcov:
  • špecializácia na oblasť kontroly kvality a dodatočných operácií na sériových a prototypových dieloch pre všetok priemysel a jeho dodávateľov. Využitie na časovo obmedzené práce vo všetkých fázach vývoja, nábehu nových výrob a projektoch.
 • Naše ponúkané služby:
  • triediace práce - vizuálna kontrola povrchov dielov, meranie dĺžok a uhlov, kontrola funkcií, kontrola elektrických vlastností, triedenie podľa hraničného dielu alebo kalibrom podľa potrieb a požiadaviek zákazníka
  • kontrolné práce - vstupná, medzioperačná, výstupná a skladová kontrola, príjem a kontrola materiálu, kontrola kompletnosti, úplnosti a kvality dodávok – 100% kontrola inventúry
  • špeciálne práce navyše - menšie opravy a úpravy, odhrotovanie, odihlovanie, zrážanie hrán, zalešťovanie, odmastňovanie podľa požiadaviek zákazníka pomocou ručného náradia
  • montážne a demontážne práce - jednoduchá montáž a demontáž jednoduchých modelov
  • kvalita - podľa požiadaviek zákazníka na problémového dodávateľa s opakujúcou sa chybou, ktorú sa mu nedarí i napriek prísľubu a snahe odstrániť

Náradie & Materiál

 • základné pracovné pomôcky, základné náradie a pracovné odevy sú k dispozícii okamžite, materiál špeciálneho charakteru sa zaobstará v čo najkratšom čase
 • podľa jednotlivých pracovísk sme vybavení kompresormi, špeciálnymi osvetľovacími telesami a malými elektromechanickými prístrojmi
 • pre prípad potreby komplexných výkazov a databáz sú k dispozícii firemné PC a notebooky
 • kancelária a skladové priestory pre VW Slovakia sa nachádzajú do 30 min. od závodu
 • kancelária a skladové priestory pre PSA Slovakia sa nachádzajú blízko pri závode