Mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, založená v roku 2009
R.E.I. Group, spol. s r.o. – ON-LINE SYSTÉM
Svojim partnerom zabezpečujeme kvalitný "merchandising" a promoakcie na území celého Slovenska. Tieto sa konajú na prevádzkach ako Tesco, Hypernova, Kaufland, Terno, Billa, Metro, ale i na malých predajniach nespadajúcich do veľkých obchodných reťazcov.

Na túto rozsiahlu prácu zamestnávame "merchandiserov" a stálych promotérov, ktorí spadajú pod svojich regionálnych supervízorov. Títo sa už priamo podriaďujú vedeniu spoločnosti R.E.I. Group.sro. Spoločnosť disponuje vlastnou autodopravou i skladovými priestormi a preto spolu so svojimi pracovníkmi máme prostriedky a možnosti na to, aby sme upevňovali dobré meno svojich klientov, ponúkali im kvalitné služby a zachovávali ich obchodné tajomstvo.

Svojim klientom ponúkame hlavne bezpečný a spoľahlivý "merchandising" – ten je zabezpečený novým softvérovým riešením Hamilton a My Avis, ktorý umožňuje neustálu lokalizáciu "merchandiserov" (resp. obchodných zástupcov) a kontrolu ich aktivít pomocou PDA zariadení a GPS lokalizácie. Vďaka tomuto systému dokážeme zabezpečiť vysokú účinnosť "merchandiserov" (resp. obchodných zástupcov), flexibilne reagovať na stúpajúce aktivity konkurencie, pohotovo reagovať na požiadavky zákazníkov ako i ponúknuť im kvalitný reporting/monitoring.

Merchandising

Zabezpečíme :
 • zvýšenie prířažlivosti ponúkaného tovaru
 • zvýšenú dostupnosť tovaru
 • presadenie na predajnej ploche
 • a naplnenie Vašich požiadaviek ako nášho obchodného partnera
 • zabezpečíme druhotné vystavenia na predajnej ploche
 • zrealizujeme druhotné vystavenia na predajnej ploche
 • poskytneme reporting
 • zmonitorizujeme ceny
 • zmonitorizujeme aktivity konkurencie
Čo rozumieme v spoločnosti R.E.I.Group spol. s r.o. pod pojmom Merchandising?
Všetky aktivity na predajnej ploche v predajni ,vykonané za účelom predaja a zvyšovania efektívnosti našich klientov.

Činnosti

Merchandisera

na predajnej ploche

 1. Zabezpečenie dostupnosti sortimentu a zamedzenie výpadkom tovaru OOS
  1. Sledovanie dostupnosti tovaru na predajnej ploche / dokladanie tovaru
  2. Kontrola zásob tovaru na predajnej ploche a v skladových priestoroch
  3. Kontrola dostatočných zásob vzhľadom na prebiehajúce akcie, ako sú ochutnávky a akciové ceny
  4. Vedenie výkazov chýbajúceho sortimentu
  5. Návrh a doporučenie objednávok
  6. Umiestňovanie , kontrola a oprava POS materiálov (plagáty,wrapy,windov freazy,)
  7. Umývanie a údržba POS (chladničky,Open Topy,regály)
 2. Zabezpečenie celkovej estetickej hodnoty produktov v regáloch
  1. Čistota vystavených produktov
  2. Výber vhodného miesta pre dokladané produkty
  3. Sledovanie aktívnych, mŕtvych či impulzívnych miest a rozloženie tovaru do týchto miest
  4. Kontrola dostupnosti správnych cenoviek
  5. Rozdistribuujeme Vaše POS materiály práve včas
 3. Monitoring
  1. Kontrola cien tovaru
  2. Objednávky
  3. Kontrola záruky tovaru
  4. Kontrola stavu zásob
  5. Kontrola dostupnosti
  6. Počet doložených kartónov
  7. Vytvorenie fotografii z predajnej plochy
 4. Reporting
  Podľa požiadaviek klienta
  1. Vypracujeme klientom vybraný monitoring
  2. Vypracujeme reporty systému Hamilton a MY AVIS, na dennej/týždennej/mesačnej báze
 5. Mailing
  Komunikačný kanál je nastavený tak, aby bola zabezpečená spätná väzba a kontrola plnenia si povinností dokladača i supervízora spoločnosti R.E.I. Group s.r.o. a obchodným zástupcom firmy, ktorá si koncepčný merchandising objednala.
  Merchandiser i Supervízor komunikujú s obchodným zástupcom firmy mailom a telefonicky, odovzdávajú si navzájom informácie, úlohy, fotografie, problémy z predajní, riešenia.

Promotion – ochutnávky - prezentácie

Podľa požiadaviek klienta zabezpečíme:
 • Atraktivne hostesky,hostesov na prezentáciu produktov
 • Promočné stolíky a POS materiály
 • Atraktívnejšie vystavenie promovaného tovaru počas ochutnávky
 • Dostatočnú zásobu na predajni
 • Druhotné vystavenie promovaného produktu
 • Zaškolenie a informovanie hostestiek a hostesov o produkte ktorý prezentujú ako aj o firme ,ktorú produktom prezentujú

Spoločenské akcie, firemné hry, teambuildingy

Príležitostí a spôsobov, kde firma prezentuje seba ako značku, je mnoho. Medzi spoločenské udalosti, ktoré vypovedajú o vysokej firemnej kultúre Vašej spoločnosti patria výročné plesy, bály, gala večery, vianočné večierky, recepcie alebo menšie rauty usporiadané pre zamestnancov, spolupracovníkov a klientov.

Významné udalosti a zároveň príležitosti prezentácie firmy sú napríklad aj uvádzanie nových produktov, alebo služieb na trh, otváranie nových pobočiek, road show ( firma prezentuje nový výrobok v rámci krajiny postupne v rôznych mestách) zmeny v organizácii alebo názve spoločnosti atď. Vaši klienti určite ocenia ak takúto udalosť sprevádza recepcia alebo raut, na ktorom majú príležitosť bližšie sa zoznámiť s novým produktom alebo službou a pre Vás to je príležitosť spoznať svojich klientov osobne.

Starostlivosť o klienta je nesporne základným predpokladom úspechu firmy. Rovnako dôležitá je aj starostlivosť v rámci firmy smerom dovnútra - starostlivosť o zamestnancov. Jedným zo spôsobov ako ukázať zamestnancom že sú pre firmu dôležití je usporiadať pre nich firemný večierok alebo párty. Vieme pre Vás zorganizovať párty priamo v sídle Vašej spoločnosti alebo nájsť iný, vhodný priestor.

S ohľadom na miesto, čas a príležitosť rozlišujeme nasledujúce typy akcií:
 • recepcia
 • raut
 • gala večer
 • výročný bál alebo ples
 • vianočný večierok
 • kokteil párty
 • prezentácia nového produktu (product launch)
Zároveň pre Vás zorganizujeme:

Outdoor teambuilding a Indoor teambuilding

Outdoor teambuilding

Outdoor tréning je špecifický nástroj rozvoja pracovných tímov. Využíva prírodu a exteriér k naplneniu tréningových cieľov. Teambuildingové aktivity sú navrhnuté tak, aby podporovali pohyb na čerstvom vzduchu. Jednou z najobľúbenejších a najmodernejších foriem outdoor tréningu sú komplexné tematické programy.
Action Land programy sme vymysleli a pripravili tak, aby poskytovali čo najviac nevšedných spoločných zážitkov. Pretože cez zážitok sa človek najlepšie naučí to, na čo nikdy nezabudne. Programy majú ucelený koncept, ktorý rozvíja emočné, logické, fyzické, ale aj kreatívne komponenty celého tímu.
Programy sú vhodné ako teamspirit (cieľom je posilniť tímové väzby cez spoločné zážitky a zábavu) aj teambuilding (cieľom je rozvoj efektívnej tímovej spolupráce a komunikácie).
Táto forma tréningu poskytuje skvelú príležitosť vložiť samotný tréning do imaginárneho príbehu, ktorý nielen dodá celému programu viac vzrušenia a „šťavy“, ale svojou variabilitou sa stáva takýto program unikátnym a prináša účastníkom ďalšie výzvy do života.


Indoor teambuilding
Jednou z možností rozvoja pracovných tímov je indoor tréning, ktorý využíva k naplneniu svojich cieľov vnútorný priestor, napr. zasadačku, priestory firmy, či interiér hotela.
Pripravili sme pre vás indoor programy plné výziev, netradičných projektov a aktivít zameraných na vzájomné spoznávanie, zvýšenie motivácie, rozvoj kreativity a efektívnej spolupráce. Samozrejme nebude chýbať ani zábava a príjemná atmosféra. Indoor tréning môžeme podľa vašich potrieb spojiť aj so seminárnou časťou. Ponúkané moduly:
 • Obchodná komunikácia
 • Efektívna komunikácia
 • Efektívne vyjednávanie
 • Account mangment